SentiSquare | Technologia

Przetwarzanie
Języka Naturalnego_

_NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego wykorzystuje sztuczną inteligencję do symulacji ludzkiej zdolności czytania i rozumienia tekstu.
_NLP pozwala komputerom analizować, rozumieć i czerpać z ludzkiego języka w inteligentny i użyteczny sposób.

Przetwarzanie
Języka Naturalnego_

1
Ustalenie reguł:
zasady i słownictwo stworzone przez człowieka

+precyzyjne dla poszczególnych przykładów

+proste do zrozumienia i zinterpretowania

-specyficzne dla konkretnego języka

-niemożliwe do użycia we wszystkich przykładach

2
Zbudowanie matematycznego modelu:
przestrzeń semantyczna o szerokim wymiarze

+świetny w użyciu ogromnej większości przykładów

+niezależny od konkretnego języka

-niektóre przykłady są trudne w użyciu

-trudny do do zrozumienia i zinterpretowania

Nasze rozwiązanie?
Połączyć najlepsze z dwóch światów

Nazwanie przedmiotu / wyodrębnianie słów kluczowych

wyodrębnienie najważniejszych części tekstu

Semantyka dystrybucyjna

wyróżnienie istotnych informacji

Uczenie maszynowe

połączenie dwóch podejść

Big data & NLP

Niezależnie od branży i sektora, każdy biznes opiera się na ogromnych ilościach danych tekstowych. Składają się one z wewnętrznie przechowywanych informacji organizacyjnych typu e-maile, transkrypcji z rozmów telefonicznych, informacji o klientach, w tym feedbacku, a także publicznie dostępnych danych oraz treści pochodzących z mediów społecznościowych. Dane te w dużej mierze są nieustrukturyzowane i pozostają w stanie ciągłego wzrostu.

Nasza praca zaczyna się wtedy, gdy pracownik zaczyna być przytłoczony analizą i sortowaniem danych. Wyznajemy zasadę, że każda osoba powinna pracować przy zadaniach i projektach, w których jest naprawdę dobra i które, chce wykonywać. Wszystkie obowiązki, które można poddać automatyzacji powinno pozostawić się maszynom i systemom.

Przetwórz moje dane

Każdy język i każdy model

Nasze algorytmy radzą sobie z każdym tekstem. Nie ma znaczenia w jakim języku jest napisany oraz czy zawiera literówki lub błędy gramatyczne.

Rozumiemy język typowy dla Twojej branży, Twoich klientów oraz sposobu komunikacji (e-maile, SMSy, komentarze, posty, itd.).

Przetwórz moje dane