“Poznejte krásu AI při analýze zpětné vazby od zákazníků.”

SentiSquare uspořádali seminář “Poznejte krásu AI při analýze vaší zákaznické komunikace.” Kapacitu sálu jsme zcela naplnili, účastníci projevili velký zájem o téma analýzy zpětné vazby, což nás velmi potěšilo.

Seminář vedl náš zkušený Customer Solution Manager Josef Steinberger a Martin Boček, Group Head of Market Insights ze skupiny Rohlík nám poskytl postřehy o zákaznické zkušenosti skupiny Rohlík.

V první části semináře jsme vysvětlili, jak funguje SentiSquare AI, jak po technické, tak po projektové stránce.

Vysvětlili jsme, že v našich projektech nejprve využíváme tzv. režim Discovery, kdy necháme AI zjistit obsah textů: shlukuje texty do témat, určuje četnost, trendy, klíčová slova a navrhuje kategorie. Vyhodnotí také sentiment a propojí ho s konečnými kategoriemi. Po provedení úvodní analýzy použijeme tzv. režim pozorování, kdy AI pozoruje veškerou příchozí komunikaci a třídí ji podle předem definovaných kategorií a určuje sentiment.

V druhé části jsme se dozvěděli, jak Rohlík pracuje se zpětnou vazbou od zákazníků. Martin Boček nám vysvětlil, jak analyzují vstupy, které dostávají od zákazníků. Dozvěděli jsme se, jakou analýzu v současné době provádějí, jakou mají strategii a jaké plány mají do budoucna na zlepšení spokojenosti zákazníků.

SentiSquare pro Rohlík analyzuje desítky tisíc kusů textů zpětné vazby otevřeného textu měsíčně. SentiSquare AI automaticky rozpoznává ve zpětné vazbě témata, o kterých zákazníci mluví. SentiSquare AI umožňuje dívat se na feedback zákazníků prakticky real time, a to buď v Tableau nebo přímo v SentiSquare Analytics. Klasifikace funguje pro dva jazyky – češtinu a maďarštinu, další jazyky přibudou.

Martin Boček, Group Head of Market Insights, Customer Experience z Rohlík group říká:

“Systém SentiSquare je pro nás velmi užitečný. Dostáváme feedback od naprosté většiny zákazníků. Posílají nám enormní množství feedbacku, po nákupu, i přes call centrum, e-mailovou i chatovací komunikací. Nás zajímají všechny kanály, přes které sbírá zákazník zážitek s námi.”

Děkujeme všem účastníkům za zájem a budeme se těšit na další, po novém roce plánované konferenci.

“SentiSquare máme, aby rychle rozpoznal problém a my mohli zasáhnout.”

Martin Boček, Group Head of Market Insights, Customer Experience z Rohlík group

Read more