Klíčový je kontext
Porozumění textu podle SentiSquare

Problémy
se zpracováním textové komunikace

Problém 1
Jazyk je složitý

 • Složitá morfologie
 • Víceznačnost slov
 • Slangové výrazy
 • Překlepy
 • Sarkasmus a ironie

Problém 2
Komunikace je specifická

 • Slang specifický pro daný produkt
 • Specifické problémy, se kterými se zákazníci potýkají
 • Každá společnost má svůj vlastní jazyk

Problém 3
Komunikace je dynamická

 • Nové trendy
 • Nová témata
 • Co bylo před půl rokem, teď neplatí
 • Neočekávané problémy

Řešení SentiSquare ve 3 krocích

 • Obecné znalosti o jazyce jsou zakódovány v předtrénovaném jazykovém modelu. Tímto způsobem pokrýváme běžné porozumění.
 • K objevení společných vzorů v datech klienta se používá strojové učení bez supervize. Obecné jazykové modely jsou přizpůsobeny tak, aby rozuměly specifikům klientských dat.
 • Supervizované strojové učení slouží k interpretaci vzorů způsobem, jaký je potřeba. Touto cestou poskytujeme řešení pro byznysově specifické problémy při zpracování a analýze textu.

Distribuční
sémantika

Technologie SentiSquare NLP je založena na distribuční sémantice. Tento přístup nám umožňuje pochopit význam textu bez lidské supervize. Základním principem je: "Slovo je charakterizováno společností, ve které se vyskytuje" (Firth, 1957).

Slova mají podobný význam, pokud se vyskytují v podobných kontextech. Díky tomu dokážeme kvantifikovat význam slov: text se dá vyjádřit jako vektor v sémantickém prostoru s vysokou dimenzí, který v sobě zahrnuje informaci o distribuci slov přes kontexty (odtud pochází termín distribuční sémantika).

Modely na míru

Nejmodernější techniky částečně supervizovaného strojového učení umožňují trénovat vlastní NLP modely přímo na specifických datech dané společnosti, čímž se dosáhne úspěšnosti blízké člověku. Díky jazykově nezávislému vnímání kontextu je naše technologie vhodná i pro méně používané jazyky.

Distribuční sémantika

Tajnou přísadou SentiSquare No-Code NLP platformy je distribuční sémantika. Hlavní myšlenkou distribuční sémantiky je: "Význam vyplývá z kontextu". Z vašich textů vydolujeme správné významy. Během několika minut budou vaše data roztříděná, kategorizovaná a vy budete vědět, co v nich je.

Zpracování výjimek

SentiSquare No-Code platforma umožňuje přidávání pravidel pro zpracování výjimek a spojování modelů do komplexních systémů. Díky tomu máte textové procesy vždy pod kontrolou během každodenní operativy.

Technologické srovnání
s konkurencí

Obecné (předpřipravené) modely
Slovníkový přístup
NLP na míru
SentiSquare
No-Code NLP platforma
Řešení
 • Lze řešení přizpůsobit mně a mým datům?
Přesnost
 • Může řešení dosáhnout úspěšnosti blízké člověku?
Není potřeba speciální know-how
 • Mohu řešení používat, i když nemám žádné speciální znalosti v oblasti IT nebo AI/NLP?

Objevte inspirativní úspěšné příběhy našich zákazníků

Přečtěte si o skutečných zkušenostech se SentiSquare No-Code NLP platformou.

Přečíst více