Analytika hovorů pro E.ON

Analytika hovorů pro E.ON

Co o nás řekli

“Software musí automaticky včas rozpoznat, že se zákazník může brzy naštvat.”

Jana Hrabětová
,
Rozvoj trhu a společnosti, E.ON

Výzva

Společnost E.ON je poskytovatel energií, která se potýkala s obtížemi při řízení provozu svého call centra. Dříve se spoléhali na manuální klasifikaci hovorů nebo klasifikaci hovorů na základě pravidel tzv. pravidlové klasifikace a při více než 50 000 hovorech měsíčně tyto způsoby vedly k neefektivitě a chybám způsobené nekonzistencí pracovníků. Absence automatizovaného systému kategorizace hovorů vedla k neefektivní analýze hovorů, a nebylo možné například detekovat predikci odchodu zákazníků nebo jejich sentiment.

Řešení

Společnost E.ON navázala spolupráci se společností SentiSquare, poskytovatelem řešení pro zpracování přirozeného jazyka. SentiSquare AI určená ke zpracování přirozeného jazyka a analýze sentimentu pomohla společnosti E.ON řešit jejich potřeby.

Automatizovaná kategorizace hovorů: SentiSquare implementovala software, který společnosti E.ON pomohl automaticky klasifikovat a kategorizovat hovory podle témat. Analýzou přepisu hovorů dokázal systém přesně roztřídit hovory do příslušných kategorií efektivně a bez nutnosti čtení textu zaměstnanci.

Detekce zákaznického sentimentu: Řešení SentiSquare AI poskytuje algoritmy pro analýzu sentimentu, které detekují sentiment zákazníka a pomáhají identifikovat nespokojené ale i spokojené zákazníky. To pomáhá změnit nespokojené zákazníky na spokojené.

Rozpoznávání zákaznických cest a predikce odchodu zákazníků: Pomocí řešení SentiSquare AI E.ON může analyzovat více zákaznických hovor a mapovat tak cestu zákazníka a předpovědět jeho případný odchod.

Výsledek naší spolupráce

Nasazení SentiSquare AI přineslo společnosti E.ON významné benefity:

Efektivní kategorizace hovorů: Místo manuálního třídění hovorů se nyní agenti mohou soustředit na spokojenost zákazníků a řešení jejich problémů.

Snížení odchodu zákazníků, zvýšení loajality: Díky implementaci řešení SentiSquare AI mohou call agenti odhalit nespokojené zákazníky a proaktivně tak reagovat. Tím lze zabránit predikci odchodu zákazníků, zvýšit loajalitu a zlepšit pověst značky.

Zlepšení zákaznické zkušenosti: Společnost E.ON nyní může porozumět cestě zákazníka a identifikovat oblasti pro zlepšení.

Vyšší přesnost predikce: Pravidelné učení systému dále zvyšuje přesnost predikce a zvyšuje efektivitu analýzy hovorů.

Více příběhů
našich zákazníků

Další příběhy