SentiSquare | Technologie

Zpracování
přirozeného jazyka_

_zpracování přirozeného jazyka (NLP) využívá umělou inteligenci k simulaci lidské schopnosti číst a porozumět textu.
_NLP je způsob, jak počítače chytrým a užitečným způsobem analyzují, rozumí a odvozují význam z lidského jazyka.

Zpracování
přirozeného jazyka_

1
Vytváření pravidel:
lidmi vytvořená pravidla a slovníky

+přesné pro individuální případy

+jednoduché na porozumění a interpretaci

-doménově a jazykově specifické

-nemožné pokrýt všechny případy

2
Matematický model:
sémantický prostor s vysokou dimenzí

+skvěle pokryje většinu případů

+jazykově a doménově nezávislý

-některé případy je těžké pokrýt

-složité na analýzu a interpretaci

Naše řešení?
Zkombinovali jsme to nejlepší z obou možností

Pojmenování entit / extrakce klíčových slov

extrahuje nejdůležitější části textu

Distribuční sémantika

extrahuje důležité informace

Strojové učení

kombinuje to nejlepší z obou přístupů

Big data & NLP

Každý business dnes spoléhá na velké množství textových informací, nehledě na sektor. Textové informace jsou složené z interních informací jako jsou e‍-‍maily, přepisy z call center, informace o zákazníkovi, zpětná vazba, ale také z externí zdrojů informací a sociálních sítí. Toto množství dat je nestrukturované a stále rychle roste.

Naše práce začíná tam, kde již není v lidských silách číst a řadit data. Lidé by měli dělat to, v čem jsou dobří a strojovou práci nechat strojům.

Zpracovat data

Jakýkoliv jazyk & model na míru

Naše algoritmy si poradí s jakýmkoliv psaným textem. Nezáleží v jakém jazyce jsou texty napsány nebo zda obsahují gramatické chyby a překlepy.

Rozumíme specifickému jazyku vašeho odvětví, vašim klientům a kanálům, které používají pro komunikaci s vámi (e‍-‍maily, SMS, komentáře, příspěvky, atd.).

Zpracovat data