SentiSquare | Newsroom | Nová povinnost finančníků: Nahrávat hovory s klienty týkající se investic. Umělá inteligence SentiSquare je pomůže analyzovat a porozumět tak lépe zákazníkům.

Nová povinnost finančníků: Nahrávat hovory s klienty týkající se investic. Umělá inteligence SentiSquare je pomůže analyzovat a porozumět tak lépe zákazníkům._

Published on 18|5|2020 by Lucie Kolářová

Finanční a investiční poradci mají novou starost. Povinně musí od 1. 5. 2020 nahrávat telefonní hovory s klienty, ve kterých řeší investice. Nařídila to ČNB, aby mohli snáze kontrolovat finanční poradce i zprostředkovatele, aby postupovali podle pravidel. Většina finančně-poradenských firem i poradců byla proti tomuto zákonu. Zatíží je to procesně i finančně, navíc musí počítat se zaměstnáním lidí, kteří budou hovory vyhodnocovat. Při tomto úkolu ukazuje svou sílu umělá inteligence. Sama hovory detekuje, vyhodnocuje a umožňuje v nich vyhledávat. Díky tomu poskytuje finančníkům poznatky o zákaznících, které by jinak těžko získali.

SentiSquare analýza hovorů dokáže vše provést za zlomek ceny oproti tradičním řešením a s minimálními nároky na práci zaměstnanců.

Projekt SentiSquare Analýza telefonních hovorů je zaměřen na hovory mezi zaměstnanci investiční společnosti a koncovými zákazníky. Analytika hovorů je prováděna jako on-premise řešení. Pro práci s výstupy slouží nástroj SentiSquare Analytics, který poskytuje sémantické vyhledávání v textech, čili přepsaných hovorech. Projekt je zaměřen zejména na sledování hovorů o investicích, jejich detekci a snadné vyhledávání.

Co zákazník při projektu dostane:

 1. Uživatelské rozhraní SentiSquare Analytics - osvědčený systém pro analytiku textových dat

 2. Offline rozpoznávání řeči (převod audio nahrávky do textu)

 3. Offline zpracování a analýzu přepisů hovorů.

 4. Automatickou detekci témat a extrakci klíčových slov (pro rychlý náhled o čem hovor je).

 5. Automatickou kategorizaci hovorů do předem definovaných tříd se zaměřením na téma investice.

 6. Snadné sémantické vyhledávání a rozpoznávání důležitých trendů v přepsaných hovorech.

Hlavní výhody použití SentiSquare Analýzy hovorů:

Ukáže, jak lépe porozumět zákazníkům – umí poznat:

 1. proč se zákazník zdráhá koupit konkrétní produkt

 2. zda byly výhody produktu dostatečně podrobně vysvětleny

 3. nad jakými alternativami zákazník přemýšlí

 4. jaká rizika zákazník vidí

 5. jak váš agent jedná, když zákazník vyjádří obavy

Všechny tyto poznatky mají nesmírnou hodnotu při školení operátorů a cílení produktů přímo na potřeby zákazníka.

Jak to funguje?

Spolehlivě: Uživatelské rozhraní Sentisquare Analytics je osvědčený systém pro analytiku textových dat.

Bezpečně: Analytika hovorů je prováděna na serverech finanční/investiční společnosti.

Chytře: Poskytuje sémantické vyhledávání v přepsaných hovorech.

Jednoduše: Mohou se tak snadno detekovat, sledovat a vyhledávat všechny hovory o investicích.

Rychle: Nasazení do prostředí zákazníka během 4 týdnů.

Algoritmy od SentiSquare jsou založeny na tzv. Distribuční sémantice. Ta umožňuje, že je algoritmus schopný pochopit význam slov pouze z textu (tzn. bez lidské supervize). Dvě slova jsou si významově podobná, pokud se vyskytují v podobných kontextech (jsou podobně distribuovaná napříč texty). Význam je reprezentován jako vektor reálných čísel. Geometricky řečeno, význam je bod v sémantickém prostoru s vysokou dimenzí. Slova, která jsou si významově podobná mají tendenci být blízko v sémantickém prostoru. Tímto způsobem jsou algoritmy schopny pochopit text, přestože je pokaždé napsán jinými slovy (synonymy) či jiným stylem.

“Věříme, že finančně-poradenským firmám dokážeme během pár krátkých týdnů pomoci s analýzou nahraných hovorů tak, že je práce navíc časově ani finančně nezatíží a budou se moci dále nerušeně věnovat svému oboru. Úkol pro roboty tak v klidu mohou nechat na nás. Největší benefit této analytiky je fakt, že získají informace o zákaznících, které by jinak zůstaly skryté. Snadno si přečtou o tom, zda zákazník dobře pochopil nabídku, čeho se obává, co považuje za risk. Výstupy z analytiky také poslouží k přehledu, jak si vedou jednotliví poradci. Tyto informace mají pak přímý vliv na prodeje,“ říká Jan Tichý, sales manažer SentiSquare.

Chcete nezávazně probrat vaši situaci a dozvědět se více?

Napište na tichy@sentisquare.com nebo volejte 📞 608550338.

SentiSquare_

SentiSquare je technologická firma, která se zabývá analýzou textů vygenerovaných zákazníky. Jako jedna z mála firem využívá umělou inteligenci založenou na principech distribuční sémantiky, což zajišťuje mnohé konkurenční výhody, jako třeba jazykovou nezávislost. Firma byla založena v roce 2014 jako spin-off týmu výzkumníků Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti dodává svou technologii do kontaktních center velkých společností, například do T‍-‍Mobile, E.ON nebo Albert. Má zahraniční pobočku v Polsku.

Kontakt pro česká média:
Lucie Kolářová
kolarova@sentisquare.com
+420 603 400 124

Kontakt pro polská média:
Aleksandra Adamczyk
adamczyk@sentisquare.com
+48 783 466 078