SentiSquare | Newsroom | SentiSquare v panelové diskuzi Startup vs Corporate na Startup Disrupt eventu

SentiSquare v panelové diskuzi Startup vs Corporate na Startup Disrupt eventu_

Published on 18|1|2022 by Lucie Kolářová

Startup Disrupt event Startup vs Corporate 18.1.2022 se velmi vydařil a odnesli jsme si spoustu podnětů z diskuze ze zástupců korporací i startupů.

V panelové diskuzi zasedl Tomáš Bělohoubek z E.ON , Tomáš Brychcín ze SentiSquare, Jiří Skopový ze Seed Starteru České pojišťovny, Petr Ladzov z PalmApp.

Nabízíme stručný souhrn toho nejzajímavějšího, co se v diskuzi probíralo:

E.ON i Česká spořitelna nabízí, každý jiným stylem, svou půdu pro startupy, které si potřebují vyzkoušet své produkty, škálovat, atd.

E.ON je tzv. dokovací stanice pro startupy, ze kterých si vybírá ty, které budou pro firmu přínosem. Tak se to před lety stalo i SentiSquare a nyní jsme již ověřený dodavatel na zpracování zákaznické komunikace E.ONu. Potvrzujeme, že v začátcích to bylo opravdu skvělé vyzkoušet naše algoritmy na milionech komunikací.

Česká spořitelna zase nabízí prostřednictvím Seed Starteru potenciál pro startupy dostat se k jejich 4,5 milionu klientů.

Je to tzv. win-win, korporacím se zase takto rychle podaří dostat požadovanou inovaci dovnitř firmy.

Základ tedy je mít takovou inovaci, kterou korporace nejsou schopny samy rychle vyvinout a která jim zapadne do jejich vize.

Také se diskutující shodli na tom, že je nutné, aby startupy naslouchaly korporacím a pochopili je, jaké mají problémy a nabídly pomoc. Ne naopak tlačit do nich, jak jsou oni skvělí, a jak skvělé produkty mají (častá chyba startupů).

Závěrem se probírala témata, která zástupci korporací vidí do budoucna jako stěžejní a na které se očekává, že se zaměří. Shoda panovala v zaměření na zákaznickou interakci a zákaznickou spokojenost. Optimalizace této interakce. Obsluha zákazníka je nejdražší položka a na trhu brzy nebude dostatek lidí, co tuto práci chtějí dělat.

Zabrousili jsme i na téma virtuální obsluhy zákazníků, automatizace, domény SentiSquare. Tomáš Brychcín uvedl, že bude ještě dlouho trvat, než se dosáhne stavu, kdy lze zákazníka plně automaticky obsloužit. I spíše se kloní k názoru, že to úplně bez spoluúčasti operátora nepůjde nikdy. Protože vždy zde budou výjimky v komunikaci, které musí vyřešit operátor.

Každopádně témata, jak využít umělou inteligenci, strojové učení při zpracování komunikace se zákazníky budou opravdu horká. A my jsme rádi že budeme u toho.

Díky Startup Disrupt a Patrik Juránek za perfektní organizaci eventu a ostatním startupům přejeme hodně štěstí :-).


SentiSquare_

SentiSquare je technologická firma, která se zabývá analýzou textů vygenerovaných zákazníky. Jako jedna z mála firem využívá umělou inteligenci založenou na principech distribuční sémantiky, což zajišťuje mnohé konkurenční výhody, jako třeba jazykovou nezávislost. Firma byla založena v roce 2014 jako spin-off týmu výzkumníků Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti dodává svou technologii do kontaktních center velkých společností, například do T‍-‍Mobile, E.ON nebo Albert.

Kontakt pro média:
Lucie Kolářová
kolarova@sentisquare.com
+420 603 400 124