SentiSquare | Email Automation

Dispečer

Hodnocení kvality

Zpracování příloh

Přichází vám moc e-mailů? Je pro vás náročné označování nebo přeposíláním e-mailů na správné místo? Zbavte se fronty a zrychlete čas odpovědi! Robot označí příchozí e-maily a hned je přepošle správnému agentovi.

Nemáte dostatečný přehled o kvalitě servisu? Je pro vás obtížné kontrolovat práci operátorů? Zvyšte kvalitu zákaznického servisu automatickou kontrolou e-mailů od vašich operátorů.

Dostáváte příliš mnoho příloh? Strávíte příliš mnoho času jejich otevíráním a zpracováním? Zrychlete řešení dotazů zákazníků automatickým rozpoznáváním a předzpracováním důležitých e-mailových příloh. Vaši agenti si s nimi poté rychleji poradí.

Dispečer

Přichází vám moc e-mailů? Je pro vás náročné označování nebo přeposíláním e-mailů na správné místo? Zbavte se fronty a zrychlete čas odpovědi! Robot označí příchozí e-maily a hned je přepošle správnému agentovi.

Zjistit více

Hodnocení kvality

Nemáte dostatečný přehled o kvalitě servisu? Je pro vás obtížné kontrolovat práci operátorů? Zvyšte kvalitu zákaznického servisu automatickou kontrolou e-mailů od vašich operátorů.

Zjistit více

Zpracování příloh

Dostáváte příliš mnoho příloh? Strávíte příliš mnoho času jejich otevíráním a zpracováním? Zrychlete řešení dotazů zákazníků automatickým rozpoznáváním a předzpracováním důležitých e-mailových příloh. Vaši agenti si s nimi poté rychleji poradí.

Zjistit více

Email Automation‍:
Dispečer‍_

Cíle

Osvobodit agenty od opakující se práce automatizací procesu odesílání e‍-‍mailů.

Benefity

Přesnost blížící se přesnosti člověka a dokonalé přizpůsobení. Sentisquare AI se sama učí pochopit význam a kontext vašich e‍-‍mailů a schránek.

Naše řešení

SentiSquare AI je napojena na vaše procesy přes API. Vaše e‍-‍maily vyřídí v reálném čase. Nasazení technologie trvá pouhých 14 dní.

Úspěch v praxi:
Dispečer pro E.ON‍_

Úkol

50 000+

e‍-‍mailů měsíčně;
trvá zařadit

Bez AI

2 min 39 s
na e‍-‍mail + backlog

S AI

0,3 s
na e‍-‍mail;
BEZ backlogu

  • 50 000+ e‍-‍mailů za měsíc na info@eon.cz

  • 280 cílových schránek

  • 14 FTE potřeba pro manuální zpracování

Problém E.ONu

Přesměrování jednoho e‍-‍mailu do správné schránky trvalo operátorům průměrně téměř 3 minuty. Počet příchozích požadavků ale neustále narůstal, stejně jako počet nevyřízených zpráv ve frontě. E.ON hledal řešení, které by tento náročný proces zrychlilo a zjednodušilo.

Řešení od SentiSquare

Vývojáři SentiSquare problém vyřešili nasazením samoučící se umělé inteligence zaměřené na zpracování přirozeného jazyka. Učení na obsahu dosavadních e‍-‍mailů umožnilo dosáhnout téměř lidské přesnosti v zařazení do správné schránky. Následovala integrace řešení přes API.

Výsledky E.ONu se SentiSquare

Umělá inteligence SentiSquare nyní automaticky přesměrovává všechny e‍-‍maily na správného operátora. Díky neustálému učení se dále zvyšuje její přesnost. Díky tomu E.ON šetří čas a lidské síly – a operátoři se místo provádění rutinní práce věnují zákazníkům!

“Sentisquare AI rozumí významu textu a to je přesně, co potřebujete, když se topíte v textech.”

Jana Krafková, Customer Service Center @ E.ON

Email Automation:
Hodnocení kvality_

Cíle

Přehled kvality zákaznického servisu v reálném čase prostřednictvím automatické kontroly odchozích e‍-‍mailů.

Benefity

100% pokrytí a konzistentní hodnocení. SentiSquare AI se sama učí kontrolovat všechny odchozí e‍-‍maily. Kontroluje gramatiku, empatii, formátování a řádný pozdrav.

Naše řešení

Na základě vašich historických e‍-‍mailů přizpůsobuje SentiSquare AI sémantické modely vašim operacím a kontroluje přes API jak píší agenti odchozí e‍-‍maily.

Úspěch v praxi:
Hodnocení kvality pro Kiwi.com‍_

Úkol

80 000+

e‍-‍mailů měsíčně;
% zkontrolováno

Bez AI

1 %

S AI

100 %

  • 80 000+ e‍-‍mailů měsíčně

  • Tým kontroly kvality hodnotí obsah 1 % e‍-‍mailů napsaných zákazníkům

  • Není možnost, jak zjistit, na jaké agenty se zaměřit; nelze sledovat celkový výkon

Problém KIWI.com

Tým kontroly kvality dokázal v průměru zhodnotit jen 1 % všech emailů, které operátoři KIWI.com zákazníkům poslali. Hodnocení probíhalo téměř náhodně – nebylo jak zjistit, na které e‍-‍maily je potřeba se zaměřit. Celkový výkon týmu operátorů se také nedařilo určovat a sledovat.

Řešení od SentiSquare

Umělá inteligence SentiSquare se díky své schopnosti zpracovávat přirozený jazyk naučila hodnotit e‍-‍maily podle gramatiky, empatie, formátu a pozdravu. Pak se zapojila do procesu přes API a začala v reálném čase hodnotit e‍-‍maily od operátorů.

Výsledky KIWI.com se Sentisquare

Od svého nasazení kontroluje umělá inteligence SentiSquare 100 % všech odeslaných e‍-‍mailů. Díky periodickému učení se stále zlepšuje. Manažeři KIWI.com nyní mají dokonalý přehled o úrovni kvality zákaznické péče a o tom, kteří operátoři potřebují trénink navíc.


Email Automation:
Zpracování příloh‍_

Cíle

Zrychlení řešení dotazů. Usnadnění manipulace s přílohami vašim agentům rozpoznáváním a extrahováním konkrétních typů příloh.

Benefity

Rozpoznávání specifických typů příloh kombinací rozpoznávání obrázků a Zpracováním přirozeného jazyka (NLP). Automatická úprava skenů a obrázků do sjednoceného formátu.

Naše řešení

SentiSquare AI přes API rozpozná a předpřipraví v reálném čase všechny e‍-‍mailové přílohy, které definujete jako důležité.

Úspěch v praxi:
Zpracování příloh pro E.ON‍_

Úkol

25 000+

příloh měsíčně

50+

typů formulářů

Bez AI

Ruční zpracování

S AI

Automatické zpracování

  • 25 000+ příloh e‍-‍mailů za měsíc

  • Potřeba rozpoznat prioritní přílohy

  • Ruční extrakce informací

Problém E.ONu

Do E.ONu přicházejí e‍-‍maily s různými typy příloh. Formuláře by se měly vyřizovat přednostně, ale nebyl k dispozici způsob, jak je automaticky rozpoznat nebo dokonce předzpracovat. E.ON hledal řešení, které by zdlouhavé zpracovávání příloh zrychlilo.

Řešení od SentiSquare

Tým SentiSquare postavil systém automatické klasifikace a extrakce příloh na zpracování obrázků a zpracovávání přirozeného jazyka (NLP). Díky strojovému učení dosáhla umělá inteligence SentiSquare téměř lidské přesnosti. Do procesu se pak zapojila přes API.

Výsledky E.ONu se SentiSquare

Umělá inteligence SentiSquare nyní rozeznává důležité přílohy a posílá je přímo k vyřízení. Mimo to je upravuje do jednotné podoby, aby se lépe zpracovávaly. Výsledkem je, že E.ON šetří čas a úsilí svých operátorů – a ti se místo provádění rutinní práce mohou věnovat zákazníkům!